[1]
Irwan Misbach dan amin, asbi 2021. Tinjauan Ekonomi Islam Sebagai Disiplin Ilmu. El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah. 5, 1 (Jul 2021), 27-40.