(1)
Irwan Misbach; amin, asbi. Tinjauan Ekonomi Islam Sebagai Disiplin Ilmu. El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah 2021, 5, 27-40.