(1)
Kurniawan; Mannawa Faraby. Fenomena Anggaran Responsif Gender Dalam Penanggulangan Kemiskinan. El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah 2021, 5, 41-66.